Film yourself in your home pool and send it to us for analysis! To see oneself swimming on film can for many be a wake-up call and gives a clear picture of what it really is like. But how do you proceed? Why is it that you swim the way you swim? What to do about it? What exercises can you do to improve your technique? Here you get all the answers what is holding you back.

 

Submit three movie files:

1) From the front, from above

2) From the side, from above

3) Below the surface: from the side and from the front

(send what you have if you have not mentioned above)

 

Within a couple of days, you will have a complete analysis in 25 minutes on a link with comments that show how to proceed in your swimming. You also get a couple of homework that suits you.

 

Send your film files to info@simcoachen.se

 

Coach: AK Lundin

Cert Swim smooth-coach

Simcoachen

 

Filma dig i din hemmapool och skicka vidare till oss för analys! Att se sig själv simma på film kan för många vara ett Wake-up-call och ger en tydlig bild hur det i verkligheten är. Men hur kommer man vidare? Vad beror det på att du simmar som du simmar? Vad ska man göra åt det? Vilka övningar kan du göra för att förbättra tekniken? Här får du alla svar vad det är som håller dig tillbaka.

 

Skicka tre filmfiler:

1) Framifrån, ovanifrån

2) Från sidan, ovanifrån

3) Under ytan: från sidan och framifrån

(skicka det du har om du inte har ovannämnt) 

 

Inom ett par dagar har du en fullständig analys på 25 minuter på länk med kommentarer och som visar hur du ska gå vidare i din simning. Du får också ett par läxor som passar just dig.  

 

Skicka dina filmfiler till info@simcoachen.se

 

Coach: AK Lundin

Cert Swim smooth-coach

Simcoachen

 

VIDEOANALYS

1 190,00 krPris