top of page
Flygfoto över en pool

SWIM STROKE

ANALYSIS

Putting in time and energy into your swimming week after week without improving? Do you know what is really holding you back? No worries! Let's do something about it!

 

Wherever you are in the world, you can get help immediately by recording your swimming and send the swim files to us for a custom made analysis - and get the answer to the big question: What do I need to work on for getting faster and more effective?

 

Within a couple of days you will receive a video analysis with feedback, things that are working and things to work on. You will also get a "Technique homework" with drills, personally picked just for you and your swimming. 

 

This is for: 

 • Triathletes of all levels

 • Swimrunners of all levels

 • Lap swimmers of all levels

 • Master Swimmers

 • Young age group swimmers

 • Injured athletes who wants to come back to a healthy and fast swimming  

Ok, I want help. How do I go from here?

1) After purchase, you will be contacted via e-mail with filming instructions.

2) Time to record you swimming (you need to be able to film your swimming, if you can get underwater clips that would be great but not necessary)

3) Send your recorded video files to us (instructions will follow after the purchase). 

4) Within a couple of days you will have your analysis ready in your mail box together with a plan forward (Technique homework).

 

A better, faster and smarter swimming is now ready to take place. 

 

Coach AK

Simcoachen

Svenska

 

Lägger du ner tid och energi på din simning vecka efter vecka utan att bli bättre? Vet du vad som håller dig tillbaka? Inga problem! Låt oss göra något åt ​​det!

 

Var du än befinner dig i världen kan du få hjälp direkt genom att spela in din simning och skicka simfilerna till oss för en skräddarsydd analys - och få svaret på den stora frågan: Vad behöver jag jobba med för att bli snabbare och mer effektiv?

 

Inom ett par dagar får du en videoanalys med feedback, saker som fungerar och saker att jobba på. Du får även en "Teknikläxa" med övningar, personligt utvalda just för dig och din simning.

 

Det här är för:

 • Triathleter på alla nivåer

 • Swimrunners på alla nivåer

 • Master-simmare

 • Unga åldersgrupps-simmare

 • Skadade idrottare som vill komma tillbaka till en frisk och snabb simning

Okej, jag vill ha hjälp. Vad händer nu?

1) Efter köpet kommer du att kontaktas via e-post med filmningsinstruktioner.

2) Dags att spela in din simning (du måste kunna filma din simning, om du kan få med undervattensklipp skulle det vara bra men inte nödvändigt)

3) Skicka dina inspelade videofiler till oss (instruktioner följer efter köpet).

4) Inom ett par dagar har du din analys klar i din brevlåda tillsammans med en plan framåt (Teknikläxa).

 

Dags för en bättre, snabbare och smartare simning!!

 

Coach AK

Simcoachen

Flygfoto över en pool
bottom of page